Ekvident Magazin

Őszintén a fogászati implantátumokról

Mostani cikkünkben a fogászati IMPLANTÁTUMOKAT, magát az implantációt, mint fogászati ellátási módot, annak technológiáját, valós értékét szeretnénk kiemelni.

A fogászati IMPLANTÁTUMOKKAL kapcsolatban rengeteg információ érhető el az interneten!

A mi véleményünk-nézőpontunk az, hogy egy információ értéke olyan mértékű, amilyen az információ valóságtartama. EZ FONTOS!
Döntést hozni, egy fogászati ellátás lépéseit végig vinni, tudni egy fogászati implantációs ellátás elején, hogyan jutunk el a páciens részéről kívánt, vágyott működő esztétikus CIRKÓNIUM fogpótlás panaszmentes átadásához, kizárólag valós információk alapján lehet!
Talán ez az egyik, jelentős felelősséggel rendelkező területe a fogászati ellátást végzőknek!

Mik ezek az „információk”?

  • „azonnal terhelhető” IMPLANTÁTUM, IMPLANTÁTUMOK…
  • „5 nap alatt lezárt implantáció fogpótlással”…
  • „ki kell húzni” azt a néhány megmaradt saját fogat, implantálni kell, mert az IMPLANTÁTUMMAL „soha többet nem lesz probléma”…

Ezekkel, illetve ehhez hasonló „gondolatokkal, ötletekkel” találkozunk szinte naponta! Nem feltétlen értünk egyet! Ennek TÉNYSZERŰ OKAI VANNAK, melyek a következők:

  • A fogászati IMPLANTÁTUM, IMPLANTÁTUMOK CSONTOSODÁSI IDEJE nem fogászati, hanem a TEST regenerálódási, gyógyulási sztenderd időtartama! Ez 2,5 – 3 hónap. Ezzel a tényszerű időegységgel dolgozik a TESTI GYÓGYÁSZAT több területe, beleértve a BALESETI SEBÉSZETET is!
  • Adott fogászati eseteknél, a páciens szájképletében lévő saját fogazat konzerváló fogászati ellátással (gyökérkezelés, gyökértömés korrekt cseréje, csapfelépítés) hosszútávon kezelhető. Ezeknek a fogaknak a jövőbeni szerepe, értéke elég jelentős, de minimum IMPLANTÁTUM értékűek!
  • A fogászati IMPLANTÁTUM, IMPLANTÁTUMOK a páciens életében nagy jelentőséggel bírnak, hiszen egy rögzített fogpótlás és egy kivehető fogpótlás között olyan jelentőségű a komfortbeli, funkcióbeli különbség, hogy szavakban nehéz is azt megfogalmazni.
Őszintén a fogászati implantátumokról

Viszont az IMPLANTÁTUMOK alkalmazása a fogászatban a PROTETIKA (FOGPÓTLÁSTAN) TERÜLETE. Innen nézve az a TÉNYSZERŰ, hogy maga a fogászati IMPLANTÁTUM önmagában nem cél, nem eredmény, kizárólag részeredmény egy fogpótlás rögzíthetőségéhez!
A páciens valódi célja a PANASZMENTES, ESZTÉTIKUS, legtöbbször CIRKÓNUM FOGPÓTLÁS!
A fogpótlás célja pedig micsoda? Egy olyan RÁGÓSZERVI REHABILITÁCIÓ, ami panaszmentesen biztosítja az eredeti, ép fogazat funkcióit (RÁGÁS, METSZÉS), valamint egyenletes statikai alátámasztottságot biztosít a páciensnek a rágófogazatán keresztül.

A FOGPÓTLÁS ALAPVETŐ CÉLJA KIZÁRÓLAG EZ!

Amennyiben ennek eléréséhez szükség van fogászati IMPLANTÁTUMRA, IMPLANTÁTUMOKRA az érthető, de tapasztalataink szerint ezt a lépést a páciensek kizárólag a végeredmény elérésének, azaz a működő, panaszmentes, funkcionális fogpótlások érdekében vállalják fel.
Egy helyesen elvégzett implantációs ellátás éppen ezért a végleges fogpótlás megtervezésével kezdődik, aminek a lépései a következők:

Őszintén a fogászati implantátumokról
  • Röntgen, CT felvétel, fogszakorvosi vizsgálat
  • BIOSTATIKAI állcsont pozíció meghatározása
  • A páciens testi adataival megegyező fogazat meghatározása, visszakeresése (a fogazat a TEST mértani része! Egy páciens esetében 1 !! ilyen mértani adat létezik, mind fizikai tömegre, mind formai adatra értve)
  • Mindezek birtokában tervezhető csak az implantációs beavatkozás, ami egy sablonnal történik. Ez a sablon a VÉGLEGES FOGPÓTLÁS térbeli elhelyezkedésére készül, hiszen mégis csak a VÉGEREDMÉNY A VALÓDI CÉL!
Őszintén a fogászati implantátumokról

A fogászati IMPLANTÁTUMOK csontosodási ideje 2,5 – 3 hónap átlagosan! A fogászati IMPLANTÁTUMOK funkcionális terhelése kizárólag 3 HÓNAP ELTELTE UTÁN lehetséges.
Ezeknek a TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSOKNAK a betartása nélkül jelentős veszélybe kerül annak a lehetősége, hogy biztonsággal jusson hozzá a páciens a fogpótláshoz! Van egy jelentős különbség a saját fog, illetve a fogászati IMPLANTÁTUM között! A saját fogunknak van némi rugalmas elmozdulási képessége az állcsontban, ellenben az IMPLANTÁTUMNAK nincs! SŐT! Indokolatlan terhelésre sajnos kimozgósodik, aminek következtében a páciens el fogja veszíteni magát az IMPLANTÁTUMOT és az arra elkészült fogpótlást is, nem beszélve az ezzel járó csontveszteségről, amely legtöbb esetben akadálya az újra implantálásnak! Ez egy olyan fiziológiás tény, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül és nem tekinthetjük megoldásnak a „hagyományos fogászati ellátás” nézőpontjait, technológiáit.

A BIOSTATIKA biztosítja egy rágószervi rehabilitáció statikai stabilitását. Ez a statikai stabilitás biztosítja a fogászati IMPLANTÁTUMOKNAK a jövőbeni biztonságát, meggátolva a túlterhelésből fakadó panaszokat, esetenként az IMPLANTÁTUM elvesztését.
Mi úgy gondoljuk, hogy nem azzal „segítünk” egy páciensnek, ha „idő előtt” átadunk „valamit” ami foghoz hasonlít, hanem azzal segítünk valójában, ha valós technológiai lépésekben, kiszámítható módon ugyan, de hosszútávú, biztonságos, működő fogazatot teremtünk.
A fogászati IMPLANTÁTUMOKON rögzített fogpótlás a fogászati szakma talán legfelelősségteljesebb területe. Ennek oka, hogy a fogászati esetek többsége az implantációt megelőzően olyan mértékű foghiányokkal vagy állapotú fogazattal rendelkezik, hogy nyugodtan kijelenthetjük ezek többsége teljes rágószervi rehabilitáció kategóriája, amelynek eredménye jelentősen befolyásolja MINDEN PÁCIENS NAPI ÉLETÉT.
Az Ekvident az implantációs eseteinél kizárólag ezt tartja szem előtt, de természetesen ez igaz az egyszerűbb fogászati esetekre is.

Őszintén a fogászati implantátumokról