Ekvident Magazin

Implantátumokról

Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy figyelmet fordít munkásságunknak és elolvassa az EKVIDENT MAGAZIN cikkét. Egy hölgy páciensünk esetén keresztül szeretnénk információkat adni Önnek a fogászat ma már könnyedén elérhető lehetőségeiről, a fogazat működésének jelentőségéről, az IMPLANTÁTUMOKról, illetve az IMPLANTÁTUMOKkal elérhető eredményekről.

Implantátumokról Ekvident

Ügyfelünk a fotón látható fogazat állapotával érkezett hozzánk. Elmondása alapján régóta készült erre a lépésre. A „régóta” szó mögött leginkább a félelmeiről számolt be. Ez érthető, hiszen a fogászat, az IMPLANTÁCIÓs kezelések területe nincs jelen egy ember hétköznapi életében, illetve nincs elegendő információja. Az IMPLANTÁTUMOK általi lehetőségek természetesen ismertek, de leginkább az az általános nézőpont, hogy az IMPLANTÁTUMOKra lehetséges a rögzített fogművek készítése. Ez volt az ügyfelünk alapvető szándéka ebben az esetben is. Az esetfelmérés és a konzultáció után azt tapasztaltuk, és arról számolt be, hogy nyugodt, és pontos információkkal rendelkezik az ellátásával, valamint az ellátásának lépéseivel kapcsolatban. Így biztonsággal tudta elhatározni magát és tudott döntést hozni. Szeretnénk Önnél is eloszlatni egy téves elképzelést, mégpedig azt, hogy az IMPLANTÁTUMOK beültetése vagy azok a lépések amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ügyfél IMPLANTÁTUMOKkal rendelkezzen, fájdalmasak. Ez nem feltétlenül igaz, mert az állcsontokban ahová az IMPLANTÁTUMok kerülnek nincsenek olyan idegvégződések, amik fájdalom ingert tudnának teremteni az ügyfélnek az IMPLANTÁCIÓt követően. Kétségtelen, hogy a beavatkozásokon jelen kell lenni és ez egy olyan pillanat, amikor nincs meg az ügyfél részéről az a kiszámítható rutin, amivel a saját szakterületén rendelkezik. Viszont a beavatkozások alatt tapasztalja meg azt a biztonságot, amire számítani szeretett volna abban a pillanatban is, amikor a döntését meghozta. Van egy néhány lépés, amelyek jelentősége nem ismert az ügyfelek számára. Ezek a TERVEZÉS lépései. Ennek jelentősége sokkal nagyobb, mint ahogyan azt gondolnánk. Az ügyfél az ellátás végén fog találkozni azzal az eredménnyel, amit nekünk az elején meg kell tudni határozni és el kell tudni végezni. A fogazat rehabilitációja, az IMPLANTÁTUMOK beültethetősége egy célt kell, hogy szolgáljon. Ez a cél az ép fogazattal megegyező működés, aminek első sorban STATIKAI (testek egymáshoz való egyensúlyi viszonya) szerepe van, természetesen az ESZTÉTIKA jelenlétével együtt. Ennek eléréséhez ugyanúgy meg kell tudjuk tervezni az ellátást, az ellátás lépéseit, a fogművek felépítését, az implantátumok pozícióját, darabszámát mintha egy épületet terveznénk. Az ESZTÉTIKA nagy figyelmet kap az ügyfelek részéről, hiszen mindenki szeretne egy ideális és szép fogazattal rendelkezni. Ez rendben is van, és el is érhető. Ennek megvalósulása elsősorban TERVEZÉST igényel, hiszen egy fogmű az ügyfél életének a részévé válik, nem csak ESZTÉTIKAILAG. Így a legideálisabb, ha az első lépéstől az utolsóig ezt figyelembe vesszük.

Készült az ügyfél részére egy felső ideiglenes fogsor, illetve egy alsó ideiglenes hídpótlás. Ezek a fogművek már a BIOSTATIKAI pozíciót hordozták, valamint az ügyfél fogformáját és eredeti fogazatának méreteit. Ez ugyan átmeneti, de használható funkciókat biztosított az IMPLANTÁCIÓS beavatkozás utáni gyógyulási időszakra. A mi szempontunkból sokkal több információt adott az ideiglenes fogpótlás. Így pontosan meghatározható volt az IMPLANTÁTUMOK pozíciója, darabszáma, fajtája, amelyek a VÉGLEGES FOGMŰVEK alátámasztását, rögzítettségét biztosítják. Az IMPLANTÁTUM nem maga a CÉL, viszont a CÉL (végleges fogpótlások) eléréséhez elengedhetetlen és fontos lépés.

A gyógyulási fázis után elkezdődhetett az ügyfelünk számára a várva várt lépés. Ez nem volt más, mint a VÉGLEGES PÓTLÁSOK készítése. Hölgy páciensünk CIRKONIUMBÓL kérte a fogművek készítését. Ezt nem elsősorban ESZTÉTIKAI okokból támogattuk (a CIRKONIUM anyagánál fogva átengedi a fényt ugyanúgy, mint az élő saját fogazat. Ezzel eléri az ESZTÉTIKAI harmóniát az ügyfél számára.), hanem a CIRKONIUMRÓL ritkán kommunikált okokból kifolyólag. A CIRKONIUMNAK anyagszerkezeténél fogva nincs hőtágulási értéke a nagy áthidalású fémkerámia pótlásokkal szemben. Ez egy fontos tény és célszerű ezt figyelembe venni mikor az anyagfelhasználás felett hoz döntést az ügyfél. A külső hőhatások (forró-hideg ital, stb.) nem változtatják a CIRKONIUMBÓL készült fogművek fiziológiás tömegét. A CIRKONIUMnak ezen jellemzője védi az IMPLANTÁTUMOKAT és az alátámasztási képességük tartósságát.

Mindezek zárásaként az átadás utáni öröm és az így elért siker mindennél többet ért. Egy hosszú, többéves probléma oldódott meg a fogművek végleges átadásának pillanatában. Minden fogászati eset, annak ellátása pontosan meghatározható lépésekben tervezhető amikor rendelkezésre állnak a biztonságos információk a páciens fogazatával kapcsolatban. A TERVEZÉS lépései mindenki számára fontosak. A páciensnek tudnia kell hány alkalomból áll a kezelése és milyen lépések kellenek a KÍVÁNT EREDMÉNY ELÉRÉSÉHEZ, nekünk pedig tudnunk kell, hogyan valósítsuk meg azt. Ez ebben az esetben is így történt. Az elején mindig sokkal nagyobb dolognak tűnhet, viszont a végén kiderül, nem is volt olyan hosszú idő és messze nem járt annyi kellemetlenséggel, mint ahogyan azt ügyfelünk is képzelte. Köszönjük, hogy megtisztelt a figyelmével bennünket. Természetesen nem  minden eset kíván ilyen lépéseket, és nem is indokolt megvárni, hogy IMPLANTÁTUMOKRA legyen szüksége. De természetesen a döntés mindig időbe telik az ügyfelek részéről, mivel biztonságos megoldást keresnek fogazatuk kezelésére. Az esetleírásunkkal segíteni, támogatni szeretnénk elhatározását és döntését fogazatának kezelésével kapcsolatban.

Köszönettel: Ekvident