Ekvident Magazin

Az implantátum a tökéletes megoldás, de hogyan?

Írtunk már az implantátumokról, az implantátumokon rögzített fogpótlásokról, beleértve a CIRKONIUM fogpótlásokat is.
Kifejezetten egy implantációs eset kapcsán, merült fel, hogy most az implantátumokra, az implantátumokon rögzített fogpótlásokra helyezzük a fókuszt.

Az implantátum a tökéletes megoldás, de hogyan?

A fotón látható fogászati eset nem az EKVIDENT munkája! Az implantátumok, az implantátumokra rögzített „fogpótlás” nem a MI munkánk.
A Páciens ezzel az állapottal érkezett, azzal a „fogpótlással”, ami a képen is látható! Panaszai jelentősek voltak, sőt, elmondása alapján egyetlen olyan funkciót nem tudott a szájában lévő „munkával” használni, ami még egy hagyományosan elkészített fogpótlástól is elvárható lenne.

Minden panaszának, problémájának az alapja – akármilyen furcsa is – MAGA AZ IMPLANTÁTUMOK voltak!

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy nem az implantátummal, mint rögzítő eszközzel vagy az implantátumokon rögzített fogpótlásokkal van baj!

Ez nagyon fontos, mert önmagában véve maga az implantációs technológia, az implantátumokkal elérhető eredmény a fogászatban talán az egyik, hanem az egyetlen legfontosabb, alkalmazható rögzítési mód a fogpótlások területén, főleg ha a Páciens szemszögéből nézzük!

Egy fogatlan állcsont esetében vagy nagy kiterjedésű foghiányok esetében az egyetlen létező technológia, amivel rögzített fogpótlásokat, az eredeti ép fogazattal megegyező működési funkciókat lehet elérni! A Páciensek szemszögéből nézve, pedig ez egy nagyon fontos, talán a legfontosabb tényező! Egy fixen rögzített fogpótlás, ami BIOSTATIKÁRA (testek egymáshoz való egyensúlyi viszonya) készült, semmiképpen nem említhető egy lapon a kivehető fogpótlásokkal, sem rögzítettség, sem működési funkciók, sem komfort területén!

A fotón látható eset 2022. februárjában Budapesten, implantátumok beültetésével kezdődött, illetve a fotón látható mintán lévő „fogpótlás” is ott készült, ráadásul az implantátumok beültetését követően, szinte azonnal!

Az implantátum a tökéletes megoldás, de hogyan?

Nézzük meg akkor mi is ezzel a baj, hol vannak a folyamatban azok a hibák, csapdák, amik a Páciens panaszait, valamint egy visszafordíthatatlan jövőbeni nagyon komoly veszteséget tudnak neki okozni, anélkül, hogy tudna róla!
A szájában lévő „fogpótlása” diszkomfortjáról, életképtelen működéséről egyenlőre említést sem teszünk.
1. probléma: az implantátumok tengelyállásai, a beültetési pozícióik helytelenek, ellehetetlenítik egy rendezett fogpótlás elkészíthetőségét, amivel olyan helyzetbe, állapotba hozzuk a pácienst, ami szinte visszafordíthatatlan problémákat fog okozni a napi életébe!
Mi az OK? : úgy történt az implantátumok beültetése, hogy nem tervezték meg azt a fogpótlást, aminek valójában a rögzítettségét kellene, hogy szolgálják! Ez egy lényeges lépés, hiszen anélkül az információ nélkül (hol kell elhelyezkednie a metszőfogaknak, mekkora a Páciens fogmérete, hol kell az őrlőfogaknak elhelyezkedni ahhoz, hogy működő rágófogakat lehessen kialakítani, ehhez hány darab implantátumra van valójában szükség, hiszen mégiscsak az implantátumok biztosítják a fogpótlások alátámasztottságát, amit valamikor az élő ép fogazat gyökértömege biztosított) kudarcra van ítélve egy működő fogpótlás átadhatósága a páciens számára!
2. probléma: Az implantátumok nem korrekt beültetéséből fakadóan a „fogpótlás” is korlátozott eredményt ért el. A metszőfogak vastagsága a fotón is jól láthatóan szélesebb, mint a hátsó 6-os rágófog! Ez egy olyan korlátozottság, ami nagy mértékben befolyásolja magát a Páciens kommunikációját, a metszőfogak metszés funkcióját. Ezek egyike sem lett jobb az idő elteltével!
Amíg a „fogpótlás” a Páciens szájképletében van, ezzel kell élnie! A fotón is jól látható az a törés, ami a 2-es 3-as korona között van.
Ennek oka a BioStatika hiánya! Ezt statikai kibillenésnek nevezzük, ami tényszerűen a legtöbb panaszt, problémát okozza a mai napig a „fogpótlások” jelentős részénél, mivel „hagyományos viaszharapásos” pozíciókra készülnek. Mindezektől eltekintve van az implantátumoknak egy olyan fiziológiás törvényszerűsége, szabálya, ami nincs a köztudatban.

Az implantátum a tökéletes megoldás, de hogyan?

A fogazatunk 2/3-a maga a gyökérfelszín, 1/3-a amit fognak látunk. Tehát a fogazat munkavégzését, ami 1/3 fogtömeg 2/3-os gyökérfelszíni alátámasztottság biztosítja!
Az élő fogaknak van egy minimális elmozdulási képessége az állcsontban, mivel a gyökérfelszínen lévő izomtapadások, szövettapadások ezt engedik.
Az implantátumok ettől a tényszerű információtól jelentősen eltérnek!
Az implantátumoknak az állcsontban a beültetésük, csontosodásuk után nincs elmozdulási képessége! Ezért a statikai kibillenés általi terhelés veszélyes, hiszen az implantátum indokolatlan terheléséből fakadó mozgások az implantátumok elvesztéséhez vezetnek. Az állcsontban a fogeltávolítások után a gyökértömeg, mint üreg ott marad, amit a kétoldali csontfal fel fog tölteni!
EZ NEM CSONTSORVADÁS, HANEM EGY BIOLÓGIAI FOLYAMAT, AMI ÉLETKORTÓL, NEMTŐL FÜGGETLEN!
Ez a biológiai tény igaz az implantátumokra is! Egy implantátum elvesztésével ugyanolyan mértékű a csontveszteség, mint a fogazat esetében. Ennek a biológiai folyamata az állcsonttömeg mivoltából fakadóan VÉGES!
Mi következik ebből? – hogy nem lehet a végtelenségig implantálni egy páciens részére. Az implantátumok biztonsága, hosszútávúsága határozza meg a Páciens életminőségét a jövőben. Ez is az alapvető szándék a Páciens részéről. Ezt nem az IMPLANTÁTUM biztosítja, hanem kizárólag maga a BIOSTATIKAI fogpótlás! Az implantátumok kizárólag a rögzítettséget biztosítják, ezért minden esetben a végleges fogpótlás megtervezése az első lépés, ami alapján meg lehet határozni az implantátumok pozícióját, darabszámát. Semmiképpen nem fordítva! A fogászatban, azon belül is a fogpótlások területén, ez egy szokatlan sorrendnek tűnhet, viszont mégis ez a HELYES LÉPÉSSOROZAT! Az OK pedig a következő.

Az implantátum a tökéletes megoldás, de hogyan?

A fotó bal oldalán látható az ép fogazat által hordozott BioStatikai egyensúlyban lévő fogazat. A fotó jobb oldalán pedig az a STATIKAI kibillenés, amivel a Páciensek igénye felmerül fogpótlás vagy fogpótlások készíttetésére. Ebben az állapotban kopott, hiányos fogazatról beszélünk, ahol a meglévő fogazat állcsontban való alátámasztottsága nem minden esetben egyezik meg az eredeti ép fogazatéval.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a hagyományosan készített fogpótlások jelentős része, jó esetben is erre a kibillent statikai pozícióra készül, a másik alapvető probléma, amikor ez az állapot a hagyományos fogpótlás által még rosszabb lesz.

A helyes lépéssorozat egy fogpótlás tervezésével, készítésével kapcsolatban a következő:
1.lépés: Konzultáció a páciens fogazatával kapcsolatban, mely magába foglalja azokat a vizsgálatokat, RTG felvételeket, amelyek alapján hosszútávú munkát, ellátást lehet tervezni. Ennek a lépésnek része az ép fogazat által hordozott BIOSTATIKAI regisztráció, hiszen ez az alapja a végleges fogpótlások funkcionális működésének, a páciens életminőségének.
2.lépés: A megtervezett végleges fogpótlások alá elvégzendő munkafolyamatok megvalósítása. Ide tartozik az implantátum, implantátumok beültetése, illetve minden olyan lépés, amely szükséges a végeredmény maradéktalan teljesítéséhez.
3.lépés: A megtervezett végleges fogművek gyártása, mely magában foglalja azokat a Páciensre vonatkozó adatok felhasználását, amelyek biztosítják a fiziológiás működési funkciókat (metszés, rágás, mosoly), valamint nem utolsó sorban az esztétikát.

Az implantátum a tökéletes megoldás, de hogyan?

Ebben az esetben is ezen a lépéssorozaton mentünk végig. Korrekcióztuk az implantátumokat, azok tengelyállását a BIOSTATIKAI végleges fogpótlások alá. A fotón jól láthatóak a BIOSTATIKAI cirkonium fogpótlások anatómiai vázai, melyek a Páciens egyedi adatait (fogforma, rágósíkok, valós fogtömegek) hordozzák. Egy BIOSTATIKAI fogpótlás kizárólag akkor teljesíthető, ha rendelkezünk a Páciens egyéni adataival. Ezeket minden esetben levesszük a Páciensről, hiszen ezek olyan mértani információk, amelyek beazonosításával rendelkezünk. Ezek nélkül az információk nélkül egy fogpótlás ígérvény lenne, illetve semmilyen beavatkozás nem végezhető el biztonsággal, a Páciens pedig nem azt az eredményt fogja kapni, mint ami miatt belefogott az egész folyamatba.

Az implantátum a tökéletes megoldás, de hogyan?

A fotón a lezárt fogászati ellátás eredménye látható. A tervezetnek megfelelő lépések végeredménye BIOSTATIKAI pozícióra készült, fiziológiás funkciókkal (metszés, rágás) rendelkező CIRKONIUM fogpótlás, fogpótlások, melyek implantátumokon rögzítettek. Természetesen a fogpótlások esztétikája (fogméret, fogszín, egyenletes rágózóna érintkezés mindkét oldalon.) a Páciens egyéni adatait hordozzák.
A Páciens alapvető célja egyetlen esetben sem maga az implantátum vagy implantátumok, mivel az csak egy eszköz a fogpótlások rögzítettségére. Az alapvető célja egy hosszútávon, biztonsággal működő fogazat, amely komfortos életminőséget biztosít számára és nem utolsó sorban egy olyan esztétikát, amivel újra önfeledt a mosolya, a kommunikációja.

Az implantátum a tökéletes megoldás, de hogyan?

Mindezek tudatában dolgozunk minden esetben. A fotón implantátumokon rögzített BIOSTATIKAI fogpótlások láthatóak, mely esetek eltérőek, viszont az alapvető cél mindegyik esetben ugyanaz volt, mind a Páciensek részéről, mind a MI részünkről a munkafolyamatok során.
Köszönjük a figyelmet, amit munkánknak, ezáltal nekünk szántak.
EKVIDENT Kft.